Sun, 06 / 2019 4:44 pm | admin

Khi mua nhà chung cư ngoài vấn đề hướng, vị trí, diện tích…Các bạn cần quan tâm đến số tầng của nhà chung cư. Không phải ngẫu nhiên mà các tòa nhà chung cư đều không có tầng 13 mà thay vào đó là tầng 12A, B hoặc 14A,B…Nguyên nhân là do theo quan niệm phong thủy kiêng con số 13. Vậy khi mua nhà chung cư cần chọn số tầng nào hợp với mệnh gia chủ?

Khi các bạn lựa chọn số tầng cho nhà chung cư cần lưu ý lựa chọn thật kỹ, xem xét từng vấn đề một:

Đối với 2 con giáp  Tý, Hợi

Số tầng kết thúc bởi 1, 6, 4 và 9. Ví dụ: 1,11, 21, 6, 16, 26, 4, 14, 24, 9, 19, 29  đây là số tầng hợp mệnh nhất. Số tầng kết thúc bởi 5, 0, 3 hoặc 8. Ví dụ: 5, 15, 25, 10, 20, 30, 3, 13, 23, 8, 18, 28. Những tầng không quá xấu hoàn toàn có thể mua được là tầng 2 và tầng 7.

Đối với 4 tuổi Sửu, Thìn, Mùi, Tuất

Số tầng kết thúc bởi 5, 0, 2 và 7. Ví dụ: 5, 15, 25, 0, 20, 30, 2, 12, 22, 7, 17, 27. Đây là số tầng tốt cho 4 con giáp này.

Số tầng kết thúc bởi 3, 8, 4 hoặc 9. Ví dụ: 3, 13, 23, 8, 18, 28, 4, 14, 24, 9,19, 29 được xem là không tốt cho gia chủ. Nên các bạn chọn nhà cho phù hợp tránh những số tầng này ra.

Đối với các tuổi Dần, Mão

Số tầng kết thúc bởi 3, 8, 1 và 6

Ví dụ: 3, 13, 23, 8, 18, 28, 1, 11, 21, 6, 16, 26 được xem là phù hợp với người tuổi Dần, Mão.

Số tầng kết thúc bởi 2, 7, 4 hoặc 9

Ví dụ: 2, 12, 22, 7, 17, 27, 4, 14, 24, 9, 19, 29 cần tránh không mua phải.

Nếu không chọn được số tầng đẹp thì có thể chọn số  5 hoặc số 0 cũng được.

Đối với tuổi Thân, Dậu

Số tầng kết thúc bởi 4, 9, 5 và 0 được xem là cực tốt với người tuổi Thân, Dậu.

Ví dụ: 4, 14, 24, 9, 19, 29, 5, 15, 25, 10, 20, 30.

Ngược lại, số tầng kết thúc bởi 1, 6, 2 hoặc 7 được xem là không phù hợp.

Ví dụ: 1, 11, 21, 6, 16, 26, 2, 12, 22, 7, 17, 27

Đối với người tuổi Tỵ, Ngọ

Số tầng kết thúc bởi 2, 7, 3 và 8 được xem là phù hợp với gia chủ tuổi Tý, Ngọ.

Ví dụ: 2, 12, 22, 7, 17, 27, 3, 13, 23, 8, 18, 28.

Số tầng kết thúc bởi 1, 6, 5 hoặc 0

Ví dụ: 1, 11, 21, 6, 16, 26, 5, 15, 25, 0, 20, 30

Ngoài ra, các bạn cũng có thể chọn số tầng kết thúc bởi số 4 và số 9.

 

Bài viết cùng chuyên mục