công ty xây dựngTìm theo từ khóa: 

Life at Ecoba #2: Dự án The Terra An Hưng Life at Ecoba #2: Dự án The Terra An Hưng
Dự án The Terra An Hưng là một trong những dự án đã mang về rất nhiều thành tích trong năm 2020, và khởi đầu năm 2021, dự án lại tiếp tục đạt được thành tích và mang về giải thưởng “Người Ecoba vận hành hiệu quả cao” vì đã hoàn thành cất nóc tòa V2 và V3 vượt tiến độ nội bộ Công ty và v[...]