dọn dẹp bàn thờTìm theo từ khóa: 

Có nên rút tỉa chân hương khi bát hương đã đầy không? Có nên rút tỉa chân hương khi bát hương đã đầy không?
Theo các chuyên gia phong thủy học thì việc để chân hương quá đầy sẽ gây khó khăn trong việc thắp hương. Thậm chí những nén hương tiếp theo sẽ không thể chạm được vào bát hương và chèn lên chân hương trước. Nên việc thắp hương như vậy sẽ không còn linh nghiệm. Vào những ngày cuối năm các bạn nên rút[...]