gdnn.edu.vnTìm theo từ khóa: 

Hướng nghiệp: Nghề kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật công trình xây dựng) Hướng nghiệp: Nghề kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật công trình xây dựng)
Hướng nghiệp: Nghề kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật công trình xây dựng) Hiểu một cách đơn giản thì Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật công trình xây dựng) là ngành chuyên về lĩnh vực tư vấn, thiết kế, tổ chức thi công, quản lý giám sát và nghiệm thu các công trình xây dựng dân dụng, công trình xây dựng công n[...]