kinh nghiệm làm nội thấtTìm theo từ khóa: 

Kinh Nghiệm Nội Thất #03 | Thời điểm cần có thiết kế nội thất Kinh Nghiệm Nội Thất #03 | Thời điểm cần có thiết kế nội thất
“Đợi nhận nhà xong anh/chị gọi em đến đo thiết kế nhé”, “Đợi sơn nhà, lát nền xong các em đến đo cho anh nhé”, “Anh tưởng phải sơn sửa, lát nền xong các em đo mới chính xác”. Nếu nhận nhà xong, sơn sửa xong các bạn mới tính đến việc bắt đầu đo và lên thiết kế nội thất, sẽ MUỘN. Tại sao ? Mời anh ch[...]