màu sắc trong nội thấtTìm theo từ khóa: 

BYZAN FACT #3 – MÀU SẮC TRONG NGÔN NGỮ THIẾT KẾ NỘI THẤT BYZAN FACT #3 – MÀU SẮC TRONG NGÔN NGỮ THIẾT KẾ NỘI THẤT
Màu sắc trong ngôn ngữ thiết kế nội thất là hiệu quả tổng hợp của nhiều yếu tố được sử dụng trong xây dựng và trang trí. Chúng bao gồm những loại màu như sau: – Màu sắc của bản thân chất liệu, vật liệu. – Màu sắc của ánh sáng thiên nhiên và nhân tạo. – Màu sắc của các loại sơn để [...]